Εργαστηριακό_Διδακτ_Πρ Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο/ Προσανατολισμός Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Σημείωμα
Καραούλας Απόστολος Ιστορία και φιλοσοφία της Παιδείας 2651005720 akaraoulas@uoi.gr
Κατσαδήμα Ευθαλία-Έφη Ψυχολογία και  Αγωγή Υγείας 2651005794 ekatsadi@uoi.gr
Κολοκούρη Ελένη Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών και προσχολική παιδαγωγική 2651005757 ekolokouri@uoi.gr
Μπουκουβάλα Παρασκευή Ειδική Εκπαίδευση 2651005779 vboukouv@uoi.gr
Ντίνου Μαγδαληνή Εκπαιδευτική Ψυχολογία 2651005894 mdinou@uoi.gr