Στο ΦΕΚ 1246/05-04-2018 (τ.Β΄) δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.
Δείτε τον Κανονισμό στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών σπουδών

 

Σημαντική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματός μας “Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται  να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα το μήνα Οκτώβριο”.

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να συμπληρώσουν τη φόρμα Αίτησης (κατεβάστε την εδώ) και να την υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η αποστολή τους με απλό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση:
Γραμματεία Π.Τ.Ν.,
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία.