Κριτήρια επιλογής φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση (pdf)

Για τον κανονισμό του ERASMUS + πατήστε εδώ.

Τα Εντατικά Προγράμματα είναι βραχύχρονα καινοτομικά Προγράμματα πολυεθνικής διδασκαλίας που σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή καθηγητές και φοιτητές από διαφορετικές χώρες, ώστε να εργαστούν μαζί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, λειτουργεί Ι.P. στο Τμήμα με τίτλο “Light” (Φως). Τα μαθήματα γίνονται στο Πανεπιστήμιο, μετά το εαρινό εξάμηνο, διαρκούν δύο εβδομάδες και συμμετάσχουν φοιτητές και καθηγητές από 7 Πανεπιστήμια:

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ελλάδα (συντονιστής),
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κύπρος,
  • UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – Italy,
  • TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN – The Netherlands,
  • HOEGSKOLAN I KALMAR – Sweden,
  • Universidade do Minho – Portugal,
  • ST. PATRICK’S COLLEGE (A COLLEGE OF DUBLIN CITY UNIVERSITY) – Ireland.

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών, το πρόγραμμα μαθημάτων και άλλα σχετικά θέματα αναρτώνται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Η παρακολούθηση του προγράμματος δίνει 3 διδακτικές μονάδες και 5 ECTS και απαλλάσσει τον φοιτητή από ένα μάθημα επιλογής.

Δημοσίευση Προκήρυξης φοιτητών Erasmus+ 2020/21