Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο και από δύο ακόμη διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωπικό Γραμματείας Τηλέφωνο Fax E-mail
Μπέζα Ευθαλία

(Προϊσταμένη)

26510 07189 26510 07020 gramptn@uoi.gr
Γκότοβου Ελένη

(Διοικητικά θέματα)

26510 07188
Αμαργιανού Πηγή

(Διδάκτορες, Π.Μ.Σ.)

26510 07468
Μίχα Αλεξάνδρα
(Φοιτητικά θέματα)
26510 09069


Η Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η προσέλευση στη Γραμματεία θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή και συνοπτικά και να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, Α.Μ., ιδιότητα).