Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο και από δύο ακόμη διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωπικό Γραμματείας phone FAX Email
Μπέζα Ευθαλία

(Προϊσταμένη)

26510 07189 26510 07020 gramptn@uoi.gr
Γκότοβου Ελένη

(Διοικητικά θέματα)

26510 07188
Βαρσάνη Μαρία
(Φοιτητικά θέματα, Π.Μ.Σ.)
26510 07468
Μίχα Αλεξάνδρα
(Διδάκτορες, Φοιτητικά θέματα)
26510 09069


Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές και το κοινό κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 10.00 έως τις 12.00

Η Γραμματεία του Π.Τ.Ν. ενημερώνει φοιτητές και κοινό ότι τυχόν ερωτήματά τους θα απευθύνονται μόνον γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πριν απευθύνετε το ερώτημά σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τις πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να αποστείλετε το ερώτημά σας στο gramptn@uoi.gr ώστε η Γραμματεία να σας απαντήσει.

Τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή και συνοπτικά και να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, Α.Μ., ιδιότητα).