Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο και από τρεις ακόμη διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωπικό Γραμματείας Τηλέφωνο Fax E-mail
Μπέζα Ευθαλία

(Προϊσταμένη)

26510 07189 26510 07020 gramptn@uoi.gr
Γκότοβου Ελένη

(Διοικητικά θέματα)

26510 07188
Βλάχος Παναγιώτης

(Διδάκτορες, Π.Μ.Σ.)

26510 07468
Μίχα Αλεξάνδρα
(Φοιτητικά θέματα)
26510 09069

Εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη 10:00 – 13:00.

Η Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών εξυπηρετεί το κοινό και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή και συνοπτικά και να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, Α.Μ., ιδιότητα).