Οι φοιτήτριες-ές μπορούν να διατυπώνουν τα παράπονά τους στην Πρόεδρο του Τμήματος και στην Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων.

Πρόεδρος:
Κατερίνα Πλακίτση

Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων:
Ζάραγκας Χαρίλαος
Θάνος Θεόδωρος
Ράπτης Θεοχάρης: Συντονιστής
Σαρρής Δημήτριος
Εκπρόσωπος Φοιτητών