Ανακοίνωση για τις ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023


Ανακοίνωση για τις ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-2022


Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ.48918/Ζ1, ΦΕΚ 1818/29-04-2021 οι κατατακτήριες εξετάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 ως εξής:

 Τετάρτη 26/05/2021
Θεμελιώδεις Μαθηματικές Έννοιες στο Νηπιαγωγείο
ώρες 18.00-19.30, Αμφιθέατρο, Αίθουσα 1, Αίθουσα 2

Πέμπτη 27/05/2021
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
ώρες 10.00-11.30, Αμφιθέατρο, Αίθουσα 1, Αίθουσα 2

Πέμπτη 27/05/2021
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
ώρες 16.00-17.30, Αμφιθέατρο, Αίθουσα 1, Αίθουσα 2

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι προσερχόμενοι/ες θα πρέπει να επιδεικνύουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SELFTEST για να τους επιτραπεί η είσοδος στις αίθουσες.

Η δαπάνη για το ατομικό self-test βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η.

Στις αίθουσες εξετάσεων θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις υπό την καθοδήγηση των επιτηρητών.

Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ CAMPUS ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για το σύνολο των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του COVID_19 που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω του συνδέσμου https://www.uoi.gr/

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Προκήρυξη κατατακτηρίων 2020-2021

Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 για κατατακτήριες Εξετάσεις


Διεξαγωγή κατακτηρίων εξετάσεων

Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία.

ΦΕΚ 5200/24-11-2020 (Κατατακτήριες Εξετάσεις)


Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διοργανωθούν σε χρόνο που θα επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με ασφάλεια για την υγεία όλων και με την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19.

Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με το ακριβές πρόγραμμα εξετάσεων.


Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες 2020-2021

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21 κατατίθενται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος μόνο μέσω ταχυδρομείου ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων,
Πανεπιστημιούπολη,  45110, Ιωάννινα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας εδώ)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Από τη Γραμματεία.


 

Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020- 2021.