Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

Διεξαγωγή κατακτηρίων εξετάσεων

Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία.

ΦΕΚ 5200/24-11-2020 (Κατατακτήριες Εξετάσεις)


Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διοργανωθούν σε χρόνο που θα επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με ασφάλεια για την υγεία όλων και με την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19.

Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με το ακριβές πρόγραμμα εξετάσεων.


Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες 2020-2021

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21 κατατίθενται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος μόνο μέσω ταχυδρομείου ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων,
Πανεπιστημιούπολη,  45110, Ιωάννινα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας εδώ)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Από τη Γραμματεία.


 

Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020- 2021.