Με την πρόσβαση στην παλιά ιστοσελίδα του τμήματος θα σας εμφανιστεί το μήνυμα “Not fully secure connection“, πατήστε το κουμπί “Advanced” και στη συνέχεια πατήστε “Proceed to oldsite.ecedu.uoi.gr (unsafe)