• Οι απόφοιτοί του Τμήματος εργάζονται σε νηπιαγωγεία της ημιδεπής και της αλλοδαπής και διακρίνονται σε διευθυντικές θέσεις.
 • Οι απόφοιτοί του Τμήματος εισάγονται σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Επιπλέον,

 • Οι φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος ενημερώνονται για όλες τις δράσεις τις ΔΑΣΤΑ (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας), καθώς υπάρχει άριστη συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος για την άμεση ανάρτηση επιλεγμένων ενημερώσεων της στην ιστοσελίδα του Τμήματος
 • Παρατηρείται αυξητική εγγραφή φοιτητών, αποφοίτων του Τμήματος στο ΟΠΣ myDasta, γεγονός που εξασφαλίζει την άμεση πληροφόρησή τους για πλήθος θεμάτων εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω διαφαίνεται από την ποσοτική αποτύπωση συμμετοχής των φ/α του Τμήματος σε δράσεις της ΔΑΣΤΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ημέρα Καριέρας 2018. Συμμετείχαν 60 φ/α του Τμήματος στο σύνολο των 858 εγγεγραμμένων
 • Ημέρα Καριέρας 2018. Συμμετείχαν 50 εταιρείες, από τις οποίες οι 8 δήλωσαν ότι επιθυμούν να συναντήσουν τελειόφοιτους, απόφοιτους του Τμήματος.
 • Career Talks Συμμετείχαν 30 φ/α του Τμήματος στο σύνολο των 130 εγγεγραμμένων. Στην εκδήλωση υπήρξε ειδική θεματική ενότητα για ανάδειξη επιλογών σταδιοδρομίας για αποφοίτους Παιδαγωγικών και Θεωρητικών Σπουδών.
 • Εργαστήρια συγγραφής CV και προετοιμασίας για συνέντευξη επιλογής για θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται περιοδικά σε ετήσια βάση από το Γραφείο Διασύνδεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν 14 εργαστήρια με την παραπάνω θεματολογία και συμμετείχαν 50 φ/α του Τμήματος
 • Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για προετοιμασία φακέλου διεκδίκησης υποτροφιών, επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών και διαδικασίας ένταξης στην αγορά εργασίας. Την υπηρεσία αυτή του Γραφείου Διασύνδεσης αξιοποιούν σε ετήσια βάση 40 φοιτητές, απόφοιτοι του Τμήματος
 • Θέσεις εργασίας. σεμινάρια. Από το ΟΠΣ myDasta αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση σχετική ενημέρωση
 • Στην ηλεκτρονική ενημέρωση που παρέχεται μέσω του ΟΠΣ myDasta είναι εγγεγραμμένοι 1182 φοιτητές, απόφοιτοι του Τμήματος
 • Δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του Μαθήματος Επιχειρηματικότητας από τους φοιτητές του ΠΤΝ
 • Συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος σε δράσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων, π.χ. Reload Greece, Grow Online Tourism της Google, πρόγραμμα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (δεν είναι διαθέσιμα αριθμητικά δεδομένα)
 • Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται 6 ακαδημαϊκά έτη και έχουν συμμετάσχει 6 τελειόφοιτοι φοιτητές, απόφοιτοι του Τμήματος, όπου συνεργάστηκαν ατομικά με επαγγελματίες στο ρόλο του Μέντορα. Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμμετέχουν 3 τελειόφοιτοι του Τμήματος.