26510 07468 - 07189 - 07188 - 09069|gramptn@uoi.gr
Loading...
Home2022-06-08T10:12:26+03:00
Οδ. σπουδων
e-course
ClassWeb
Ακ. Ταυτότητα
Εύδοξος
COVID-19
Προπτυχιακό-Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2022
Προπτυχιακό-Πρόγραμμα Εξεταστικής Επί πτυχίω Ιουνίου 2022
ΠΜΣ – Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2022
Ημέρες και ώρες συνεργασίας
Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές
Εργαστήρια
Υποστήριξη ΑμεΑ
Σίτιση / Στέγαση

Σας καλωσορίζω στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το Τμήμα έχει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης που συνδιαμορφώνουμε όλα τα μέλη του με κύριο στόχο τη φοιτητοκεντρική μάθηση.

Στο πλαίσιο των σπουδών οι φοιτητές και φοιτήτριες, θα συμμετάσχετε σε ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με τέσσερις κύκλους μαθημάτων, και ως απόφοιτοι θα έχετε τη δυνατότητα να φοιτήσετε σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συνεχίσετε, εφόσον το επιδιώξετε, σε διδακτορικές σπουδές. Παράλληλα με το Πρόγραμμα Σπουδών, μπορείτε να συμμετάσχετε σε επιμορφωτικές δράσεις, θερινά και χειμερινά σχολεία, σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνέδρια, σε διεθνείς συνεργασίες κινητικότητας και σε πρακτική άσκηση. Συνολικά ενσωματώνεστε σε ένα γίγνεσθαι που συστηματικά διαμορφώνει το προφίλ του/της σύγχρονου/νης παιδαγωγού που είναι ικανός/ή τόσο για έρευνα όσο και για διδακτική πράξη.

Οι επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής και η βαθμίδα του Νηπιαγωγείου αποτελούν σημαντικά πεδία για την εκπαίδευση των παιδιών και το μέλλον της χώρας. Ευελπιστούμε σε μια γόνιμη αλληλεπίδραση στην κοινότητα μάθησης ώστε μέσα από τη συμμετοχή στις δράσεις του Τμήματος, εσείς οι μελλοντικοί Νηπιαγωγοί, να αισθάνεστε ικανοί να δράσετε για τα ευγενή σας ιδεώδη στη θεωρία και στην πράξη.

Τα Προγράμματα Σπουδών υπόκεινται σε μια δυναμική διαδικασία αναθεώρησης. Περιμένουμε τις προτάσεις σας, καθώς πιστεύουμε ότι η χαρά επίτευξης των δικών σας προσπαθειών είναι συλλογική διαδικασία που αφορά όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Τμήματος, φοιτήτριες και φοιτητές, απόφοιτους και απόφοιτες όλων των κατηγοριών, διδάσκοντες και διδάσκουσες, ειδικό εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.) διοικητικό και ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

Σας εύχομαι Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά και ένα όμορφο ταξίδι γνώσης και ζωής.

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Αικατερίνη Πλακίτση
Καθηγήτρια

Πρόεδρος

Η Κατερίνα Πλακίτση είναι Καθηγήτρια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Κοινωνικοπολιτισμική έρευνα και την Έρευνα για τη Δραστηριότητα (https://www.iscar.org/, http://iscar2019.conf.uoi.gr) και ιδρυτικό μέλος της θεματικής ενότητας ISCAR–STEM. Έχει σπουδάσει Φυσική και Παιδαγωγικά με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: έννοιες και θεωρίες της Διδακτικής των Φ.Ε., άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φ.Ε. δραστηριότητες για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχει συγγράψει Προγράμματα Σπουδών Φ.Ε., Σχολικά Εγχειρίδια, βιβλία για τη Διδακτική των Φ.Ε., άρθρα σε διεθνή περιοδικά και εκδίδει το περιοδικό Διδασκαλία των Φ.Ε.: Έρευνα και Πράξη. Είναι επιστημονικώς υπεύθυνη σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (www.epoque-project.eu, http://bdfprojects.wixsite.com/mindset, Capacity Building for higher Education Europe-Asia/21st CenruryTeaching skills), σε Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg (Greece-Albania: SOLIS) και έχει ιδρύσει την διεθνή ερευνητική ομάδα @formal and informal science education (@fise group).

Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου του Π.Τ.Ν. για τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών και την Εκπαίδευση για την Αειφορία. Είναι Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία, σε συνεργασία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων α) Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (επισπεύδον Τμήμα), β) Ιατρικής και γ) Βιολογικών Εφαρμογών -Τεχνολογιών.

Tο Τμήμα

Τα πρώτα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα ιδρύθηκαν με το νόμο 1268/82, παρ. 46, στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης. Όμως, η οργάνωση και η έναρξη της λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, αρχίζοντας από το έτος 1984-85. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και οι πρώτοι φοιτητές του αποφοίτησαν το 1991-92.

Η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων διέπεται από το Π.Δ. 320/83 και τον Ν.1268/82.Τα Παιδαγωγικά Τμήματα ειδικότερα στο πλαίσιο του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 έχουν ως αποστολή:

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής.
 • Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει (άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83).

Από τις 4/11/93 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Τ.Ν.) απέκτησε αυτοδυναμία.

Το ακαδ. έτος 1996-97 ιδρύθηκε η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οποία εντάχθηκε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

Πρόεδροι του Τμήματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ήταν:

 1. Βασίλειος Κύρκος για το ακαδημαϊκό έτος 1987-88.
 2. Διονύσιος Μεταξάς από 5/1988 έως 9/1988.
 3. Γεώργιος Πλουμίδης από 10/1988 έως 01/1992.
 4. Παναγιώτης Νούτσος από 20/1/1992 έως 6/9/1994.
 5. Απόστολος Παπαϊωάννου από 6/9/94 έως 31/8/1998.
 6. Χρήστος Τζούλης από 1/9/1999 έως 31/8/2001.
 7. Απόστολος Παπαϊωάννου από 1/9/2001 έως 31/8/2003.
 8. Σπυρίδων Πανταζής από 1/9/2003 έως 31/8/2007.
 9. Μαρία Καλδρυμίδου από 1/9/2007 έως 31/8/2011.
 10. Βασίλειος Κούτρας από 1/9/2011 έως 31/8/2013.
 11. Mαρία Σακελλαρίου από 1/9/2013 έως 30/11/2017
 12. Κατερίνα Πλακίτση από 1/12/2017

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φόρμα Επικοινωνίας

  Go to Top