26510 07468 - 07189 - 07188 - 09069|gramptn@uoi.gr
Loading...
Home2024-05-29T13:07:48+03:00

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, καλώς ήλθατε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Θερμά συγχαρητήρια για την επιλογή και την εισαγωγή σας. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών στην πολυετή πορεία του έχει διαμορφώσει ένα δυναμικό πλαίσιο προσφερόμενων δυνατοτήτων μάθησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Οι προπτυχιακές (τέσσερις κύκλοι μαθημάτων), οι μεταπτυχιακές (δύο Προγράμματα) και οι διδακτορικές σπουδές, τα εργαστήρια, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών/φοιτητών, τα ερευνητικά προγράμματα, τα συνέδρια (πανελλήνια και διεθνή), οι διεθνείς συνεργασίες και κινητικότητες (Erasmus) συγκροτούν τη φυσιογνωμία ενός Τμήματος που μεθοδικά και δυναμικά διαμορφώνει τα προφίλ της σύγχρονης ερευνήτριας/του σύγχρονου ερευνητή – παιδαγωγού, της/του ενεργού πολίτη, σε ένα περιβάλλον επαγγελματικής, ακαδημαϊκής, προσωπικής και κοινωνικής διαμόρφωσης.

Στόχος είναι η καλλιέργεια, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα σας επιτρέψουν να λειτουργήσετε ως επιστήμονες των Επιστημών Αγωγής, παιδαγωγοί, ερευνητές και ενεργοί πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα έλαβε, πρόσφατα, άριστη Πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συνεχές και αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκοσμίως για τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου εκπορεύεται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι αυτή αποτελεί κρίσιμη περίοδο και σημαντική διάσταση στην μαθησιακή πορεία και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών – μαθητών και αυριανών πολιτών. Η κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητριών/φοιτητών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «θεμελιώνεται» και στηρίζεται στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών πορισμάτων, στη συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις, στη συνεργατική μάθηση, στην αξιοποίηση των κλίσεων, ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων τους και επιδιώκει την ενδυνάμωση της δημιουργικότητάς τους μέσω της εμπλοκής τους σε διδακτικά και ερευνητικά περιβάλλοντα.

Το διδακτικό προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) και το προσωπικό της Γραμματείας αποτελείται από εξαιρετικά μέλη του Π.Τ.Ν. που δεσμεύεται για τη συνεργασία μαζί σας, με σκοπό την άριστη ακαδημαϊκή επίδοσή σας. Παράλληλα, μη διστάσετε να συζητήσετε τις ανησυχίες σας με τις/τους διδάσκουσες/οντες.

Χρήσιμες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος θα βρείτε:
στην ιστοσελίδα: https://ecedu.uoi.gr/
στον Οδηγό Σπουδών: https://ecedu.uoi.gr/odigos-spoudon/
για τα μαθήματα: http://ecourse.uoi.gr/

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα.

O Πρόεδρος του Τμήματος
Χαρίλαος Ζάραγκας
Αναπλ. Καθηγητής

Πρόεδρος

zaragas

Ο Χαρίλαος Ζάραγκας είναι αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την Κινητική Αγωγή και Μάθηση, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. με ειδίκευση στον Κλασικό Αθλητισμό και πτυχιούχος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Κινησιολογία από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Α.Π.Θ. και το διδακτορικό του δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής από το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει τετραετείς σπουδές στο Ψυχόδραμα και την Κοινωνικοθεραπεία από το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (Α.Ψ.Κ.) Αθηνών και στη Συστημική ΨυχολογίαΣυμβουλευτική από το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ.Σ.) Ιωαννίνων. Κατέχει δύο διπλώματα Σχολής προπονητών τζούντο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής του αθλήματος επί σειρά ετών (1996 – 2004). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της ψυχοκινητικής αγωγής και επανεκπαίδευσης, της κινητικής ανάπτυξης, της διδακτικής μεθοδολογίας και διαθεματικής προσέγγισης της φυσικής αγωγής στην προσχολική και τη σχολική ηλικία, στη μέτρηση, αξιολόγηση και μεγιστοποίηση της κινητικής απόδοσης. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί βιβλία και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ψυχοπαιδαγωγικού προσανατολισμού, ενώ ερευνητικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος Επιστημονικών Οργανισμών, όπως του Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση ΟΜΕΡ, της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ψυχοκινητικής, της Παιδαγωγικής Εταιρείας και της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδας. Διετέλεσε αθλητής της Εθνικής Ομάδας τζούντο των ανδρών στην κατηγορία των 86 κιλών (1987 – 1994). Κατέχει τους τίτλους του χάλκινου Μεσογειονίκη (Αθήνα, 1991) και του πρωταθλητή Ελλάδος 1987, 1988, 1990, 1992, 1993 και 1994.

Tο Τμήμα

Τα πρώτα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα ιδρύθηκαν με το νόμο 1268/82, παρ. 46, στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης. Όμως, η οργάνωση και η έναρξη της λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, αρχίζοντας από το έτος 1984-85. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και οι πρώτοι φοιτητές του αποφοίτησαν το 1991-92.

Η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων διέπεται από το Π.Δ. 320/83 και τον Ν.1268/82.Τα Παιδαγωγικά Τμήματα ειδικότερα στο πλαίσιο του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 έχουν ως αποστολή:

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής.
 • Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει (άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83).

Από τις 4/11/93 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Τ.Ν.) απέκτησε αυτοδυναμία.

Το ακαδ. έτος 1996-97 ιδρύθηκε η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οποία εντάχθηκε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

Πρόεδροι του Τμήματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ήταν:

 1. Βασίλειος Κύρκος για το ακαδημαϊκό έτος 1987-88.
 2. Διονύσιος Μεταξάς από 5/1988 έως 9/1988.
 3. Γεώργιος Πλουμίδης από 10/1988 έως 01/1992.
 4. Παναγιώτης Νούτσος από 20/1/1992 έως 6/9/1994.
 5. Απόστολος Παπαϊωάννου από 6/9/94 έως 31/8/1998.
 6. Χρήστος Τζούλης από 1/9/1999 έως 31/8/2001.
 7. Απόστολος Παπαϊωάννου από 1/9/2001 έως 31/8/2003.
 8. Σπυρίδων Πανταζής από 1/9/2003 έως 31/8/2007.
 9. Μαρία Καλδρυμίδου από 1/9/2007 έως 31/8/2011.
 10. Βασίλειος Κούτρας από 1/9/2011 έως 31/8/2013.
 11. Mαρία Σακελλαρίου από 1/9/2013 έως 30/11/2017
 12. Κατερίνα Πλακίτση από 1/12/2017 έως 31/8/2022
 13. Χαρίλαος Ζάραγκας από 1/9/2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φόρμα Επικοινωνίας

  Go to Top