Μπορείτε να βρείτε όλα τα Έντυπα του Τμήματος πατώντας εδώ.


 

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη και ώρες 10-12).

Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή η αποστολή τους με απλό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση:
Γραμματεία Π.Τ.Ν.,
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα

Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο gramptn@uoi.gr

Για τα έντυπα ανατρέξτε στο Μενού: Τμήμα – Έντυπα