Μπορείτε να βρείτε όλα τα Έντυπα του Τμήματος πατώντας εδώ.


Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη και ώρες 10-12).

Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή η αποστολή τους με απλό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση:
Γραμματεία Π.Τ.Ν.,
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα

Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο gramptn@uoi.gr

Αίτηση εγγραφής υποψηφίου διδάκτορα 

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψηφίου διδάκτορα 

Αίτηση δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής 

Έντυπο υποβολής αντιτύπων διδακτορικής διατριβής

Αίτηση χορήγησης διδακτορικού διπλώματος 

 

Έντυπα για επιβλέποντες
Έντυπο δήλωσης θέματος διδ. διατριβής από τον επιβλέποντα