Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τηλέφωνο
 Μπέζα Ευθαλία Προϊσταμένη 26510 07189
Γκότοβου Ελένη Διοικητικά θέματα 26510 07188
Βαρσάνη Μαρία Φοιτητικά θέματα, Π.Μ.Σ. 26510 07468
Μίχα Αλεξάνδρα Διδάκτορες, Φοιτητικά θέματα 26510 09069

Fax Γραμματείας: 26510 07020
E-mail Γραμματείας: gramptn@uoi.gr