Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τηλέφωνο
 Μπέζα Ευθαλία Προϊσταμένη 26510 07189
Γκότοβου Ελένη Διοικητικά θέματα 26510 07188
Φοιτητικά θέματα, Π.Μ.Σ. 26510 07468
Μίχα Αλεξάνδρα Διδάκτορες, Φοιτητικά θέματα 26510 09069

Fax Γραμματείας: 26510 07020
E-mail Γραμματείας: gramptn@uoi.gr