Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ζάραγκας Χαρίλαος
Μάντζιος Πανταζής
Ράπτης Θεοχάρης: Συντονιστής
Σαρρής Δημήτριος

Βαμβακούση Ξανθή
Γιώτσα Άρτεμις
Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ζάραγκας Χαρίλαος
Μάντζιος Πανταζής
Πλακίτση Αικατερίνη: Συντονιστής
Ράπτης Θεοχάρης
Σοφού Ευστρατία
Σπανάκη Μαριάνα
Τσιτσανούδη Νικολέττα

Yπεύθυνος Τμήματος διαχείριση του COVID-19
Χαρίλαος Ζάραγκας
Απόστολος Καραούλας (επικουρικά)

Επιτροπή Τήρησης Μέτρων
Αικατερίνη Πλακίτση,
Ξανθή Βαμβακούση,
Απόστολος Καραούλας
Παρασκευή Μπουκουβάλα

Επιτροπή συμβουλευτικής
Αικατερίνη Πλακίτση,
Θεοχάρης Ράπτης,
Ξανθή Βαμβακούση,
Χαρίλαος Ζάραγκας,
Βασίλειος Κούτρας,
Πολυξένη Παγγέ

(Αγγλικά) Καραμήτρου Αικατερίνη, Παγγέ Πολυξένη, Σπανάκη Μαριάνα
(Γαλλικά) Γιώτσα Άρτεμις, Καλδρυμίδου Μαρία, Σαρρής Δημήτριος, Στεργίου Αμαρυλλίς
(Γερμανικά) Καραούλας Απόστολος, Ράπτης Θεοχάρης

Ζάραγκας Χαρίλαος: Συντονιστής
Κούτρας Βασίλειος
Πλακίτση Αικατερίνη
Σπανάκη Μαριάνα
Καλδρυμίδου Μαρία
Καραμήτρου Αικατερίνη
Παγγέ Πολυξένη
Σπανάκη Μαριάνα
Στεργίου Αμαρυλλίς
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Χρηστάκος Ιωάννης

Πρόεδρος: Ζάραγκας Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος του Π.Τ.Ν.

Μέλη:

Βαμβακούση Ξανθή, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γιώτσα Άρτεμις, Καθηγήτρια
Θάνος Θεόδωρος, Καθηγητής
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Καραμήτρου Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής
Παγγέ Πολυξένη, Καθηγήτρια
Παπαντωνίου Γεωργία, Καθηγήτρια
Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Ράπτης Θεοχάρης, Αναπλ. Καθηγητής
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια
Σαρρής Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής
Σοφού Ευστρατία, Επίκ. Καθηγήτρια
Σπανάκη Μαριάνα, Επίκ. Καθηγήτρια
Στεργίου Αμαρυλλίς, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τσιτσανούδη Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Ιωάννης Χρηστάκος, Επίκ. Καθηγητής

Εκδότης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ISSN: 2241-200X

Copyright©2011: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι συγγραφείς των άρθρων ατομικά

Συντονίστρια της Έκδοσης της Επετηρίδας: Παπαντωνίου Γεωργία

Website: http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/epetirida.htm

Ζάραγκας Χαρίλαος: Συντονιστής
Καλδρυμίδου Μαρία
Πλακίτση Αικατερίνη
Ράπτης Θεοχάρης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
Ζάραγκας Χαρίλαος, Πρόεδρος Τμήματος
Γιώτσα Άρτεμις
Θάνος Θεόδωρος
Καλδρυμίδου Μαρία
Κούτρας Βασίλειος
Παγγέ Πολυξένη
Παπαντωνίου Γεωργία
Πλακίτση Αικατερίνη: Συντονιστής
Σακελλαρίου Μαρία

Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Ζάραγκας Χαρίλαος (Διευθυντής του Π.Μ.Σ. )
Ράπτης Θεοχάρης (Αναπλ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.)
Στεργίου Αμαρυλλίς
Βαμβακούση Ξανθή
Παπαντωνίου Γεωργία

Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.:
Κατή Βασιλική
Λεονάρδος Ιωάννης
Μπατιστάτου Άννα
Πλακίτση Αικατερίνη, Πρόεδρος της Σ.Ε.
Σύρρου Μαρίκα

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.):
Κατή Βασιλική
Λεονάρδος Ιωάννης
Μπατιστάτου Άννα
Πλακίτση Αικατερίνη, Πρόεδρος της Σ.Ε.
Σύρρου Μαρίκα

Ζάραγκας Χαρίλαος (Πρόεδρος)
Βαμβακούση Ξανθή
Καλδρυμίδου Μαρία
Κούτρας Βασίλειος
Παγγέ Πολυξένη
Παπαντωνίου Γεωργία
Πλακίτση Αικατερίνη
Ράπτης Θεοχάρης
Σακελλαρίου Μαρία

Ομάδα υποστήριξης της Ο.ΜΕ.Α.:
Καραούλας Απόστολος
Κατσαδήμα Ευθαλία
Κολοκούρη Ελένη
Μπουκουβάλα Παρασκευή
Ντίνου Μαγδαληνή

Τμηματικώς Υπεύθυνες: Πλακίτση Αικατερίνη, Παγγέ Πολυξένη

Ομάδα υποστήριξης

Γιώτσα Άρτεμις
Κατσαδήμα Ευθαλία-Έφη
Ντίνου Μάγδα
Ράπτης Θεοχάρης
Σακελλαρίου Μαρία
Σαρρής Δημήτριος
Σοφού Ευστρατία
Σπανάκη Μαριάνα
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Χρηστάκος Ιωάννης

Ζάραγκας Χαρίλαος
Παγγέ Πολυξένη: Συντονιστής
Πλακίτση Αικατερίνη
Σπανάκη Μαριάνα
Στεργίου Αμαρυλλίς
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Γιώτσα Άρτεμις
Ζάραγκας Χαρίλαος
Παγγέ Πολυξένη
Πλακίτση Αικατερίνη
Σπανάκη Μαριάνα
Τσιτσανούδη Νικολέττα: Συντονιστής

Κεντρική Βιβλιοθήκη:
Σπανάκη Μαριάνα (Τακτικό Μέλος)
Ράπτης Θεοχάρης (αναπληρωματικό Μέλος)

Βαμβακούση Ξανθή
Γιώτσα Άρτεμις
Ζάραγκας Χαρίλαος
Θάνος Θεόδωρος
Καλδρυμίδου Μαρία
Καραμήτρου Αικατερίνη
Κούτρας Βασίλειος
Μάντζιος Πανταζής
Παγγέ Πολυξένη
Παπαντωνίου Γεωργία
Ράπτης Θεοχάρης
Σακελλαρίου Μαρία
Σαρρής Δημήτριος
Σοφού Ευστρατία
Σπανάκη Μαριάνα
Στεργίου Αμαρυλλίς
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Χρηστάκος Ιωάννης

Παπαντωνίου Γεωργία

Γιώτσα Άρτεμις
Παπαντωνίου Γεωργία
Σακελλαρίου Μαρία
Σπανάκη Μαριάνα