Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ζάραγκας Χαρίλαος
Θάνος Θεόδωρος
Ράπτης Θεοχάρης: Συντονιστής
Σαρρής Δημήτριος
Βαμβακούση Ξανθή
Γιώτσα Άρτεμις
Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ζάραγκας Χαρίλαος
Πλακίτση Αικατερίνη: Συντονιστής
Ράπτης Θεοχάρης
Σοφού Ευστρατία
Σπανάκη Μαριάνα
Τσιτσανούδη Νικολέττα

(Αγγλικά) Καραμήτρου Αικατερίνη, Παγγέ Πολυξένη, Σπανάκη Μαριάνα
(Γαλλικά) Γιώτσα Άρτεμις, Καλδρυμίδου Μαρία, Σαρρής Δημήτριος, Στεργίου Αμαρυλλίς
(Γερμανικά) Καραούλας Απόστολος, Ράπτης Θεοχάρης

Ζάραγκας Χαρίλαος: Συντονιστής
Θάνος Θεόδωρος
Κούτρας Βασίλειος
Σπανάκη Μαριάνα
Θάνος Θεόδωρος
Καλδρυμίδου Μαρία
Καραμήτρου Αικατερίνη
Παγγέ Πολυξένη
Σπανάκη Μαριάνα
Στεργίου Αμαρυλλίς
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Χρηστάκος Ιωάννης
Πρόεδρος: Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Π.Τ.Ν.
Μέλη: Βαμβακούση Ξανθή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Γιώτσα Άρτεμις, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ζάραγκας Χαρίλαος, Επίκ. Καθηγητής, Θάνος Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής, Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Καραμήτρου Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής, Παγγέ Πολυξένη, Καθηγήτρια, Παπαντωνίου Γεωργία, Αναπλ. Καθηγήτρια,  Ράπτης Θεοχάρης, Επίκ. Καθηγητής, Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια, Σαρρής Δημήτριος Επίκ. Καθηγητής, Σοφού Ευστρατία, Λέκτορας, Σπανάκη Μαριάνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Στεργίου Αμαρυλλίς, Επίκ. Καθηγήτρια, Τσιτσανούδη Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χρηστάκος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
ISSN: 2241-200X
Copyright © 2011: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι συγγραφείς των άρθρων ατομικά
Συντονίστρια της Έκδοσης της Επετηρίδας: Παπαντωνίου Γεωργία
Website: http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/epetirida.htm
Θάνος Θεόδωρος
Καλδρυμίδου Μαρία
Πλακίτση Αικατερίνη: Συντονιστής
Ράπτης Θεοχάρης
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
Καλδρυμίδου Μαρία
Κούτρας Βασίλειος
Παγγέ Πολυξένη
Πλακίτση Αικατερίνη: Συντονιστής
 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Γιώτσα Άρτεμις
Καλδρυμίδου Μαρία, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Στεργίου Αμαρυλλίς
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Βαμβακούση Ξένια
 
Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.:
Κατή Βασιλική
Λεονάρδος Ιωάννης
Μπατιστάτου Άννα
Πλακίτση Αικατερίνη, Πρόεδρος της Σ.Ε.
Σύρρου Μαρίκα
 
Επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.):
Κατή Βασιλική
Κούτρας Βασίλειος
Πλακίτση Αικατερίνη (Πρόεδρος)
Βαμβακούση Ξανθή
Ζάραγκας Χαρίλαος
Θάνος Θεόδωρος
Καλδρυμίδου Μαρία
Κούτρας Βασίλειος
Παγγέ Πολυξένη
Παπαντωνίου Γεωργία
Ράπτης Θεοχάρης
 
Ομάδα υποστήριξης της ΟΜΕΑ
Καραούλας Απόστολος
Κατσαδήμα Ευθαλία – Έφη
Κολοκούρη Ελένη
Μπουκουβάλα Παρασκευή
Ντίνου Μαγδαληνή
Πυρκατή Ευφροσύνη

Τμηματικός Υπεύθυνος: Παγγέ Πολυξένη

Ομάδα υποστήριξης
Γιώτσα Άρτεμις
Κατσαδήμα Ευθαλία- Έφη
Ντίνου Μαγδαληνή
Πλακίτση Αικατερίνη
Ράπτης Θεοχάρης
Σαρρής Δημήτριος
Σοφού Ευστρατία
Σπανάκη Μαριάνα
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Χρηστάκος Ιωάννης
Ζάραγκας Χαρίλαος
Παγγέ Πολυξένη: Συντονιστής
Πλακίτση Αικατερίνη
Σπανάκη Μαριάνα
Στεργίου Αμαρυλλίς
Τσιτσανούδη Νικολέττα
Γιώτσα Άρτεμις
Ζάραγκας Χαρίλαος
Παγγέ Πολυξένη
Πλακίτση Αικατερίνη
Σπανάκη Μαριάνα
Τσιτσανούδη Νικολέττα: Συντονιστής

Κεντρική Βιβλιοθήκη:
Σπανάκη Μαριάνα (Τακτικό Μέλος)
Ράπτης Θεοχάρης (αναπληρωματικό Μέλος)

Ζάραγκας Χαρίλαος
Θάνος Θεόδωρος
Παπαντωνίου Γεωργία
Ράπτης Θεοχάρης

Σαρρής Δημήτριος
Σπανάκη Μαριάνα

Παπαντωνίου Γεωργία