Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία»

ΝΕΟ ΦΕΚ ΠΜΣ 2024

 

Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με επικαιροποιημένο τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία»

ΝΕΟ ΦΕΚ ΔΠΜΣ 2024

 

Το 2018 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών προχώρησε στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ως εξής:

 

ΦΕΚ επανίδρυσης Π.Μ.Σ. στο Π.Τ.Ν.

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία”.

Το 2018 το Π.Τ.Ν. οργάνωσε και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ως εξής:

ΦΕΚ Ίδρυσης Δ.Π.Μ.Σ. στο Π.Τ.Ν.

 

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 04/03/2019 ξεκινούν τα μαθήματα για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία”.

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου πατώντας εδώ.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: “Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία.

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών οργάνωσε και λειτουργεί (έως και την αποφοίτηση των ήδη φοιτούντων) Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών από το ακ. έτος 2014-2015. ως εξής:
ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ στο Π.Τ.Ν
Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ