Ανάδειξη έρευνας για την εκπαίδευση των φοιτητών από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστήμων Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων για το χρονικό διάστημα 2013 -2019.

iconfinder_24_2133056


Eρευνητική επιστημονική δραστηριότητα μελών Δ.Ε.Π. (2013 -2019) – Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστήμων Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων.

iconfinder_24_2133056