Ανάδειξη ερευνάς για την εκπαίδευση των φοιτητών από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστήμων Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων για το χρονικό διάστημα 2013 -2019. (PDF)


Eρευνητική επιστημονική δραστηριότητα μελών Δ.Ε.Π. (2013 -2019) – Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστήμων Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων. (PDF)