Όνομα: Παπαντωνίου Γεωργία
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 455/19-05-2017, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 2651005889, -5802
Website: https://www.researchgate.net/profile/Georgia_Papantoniou
http://scholar.google.gr/citations?user=7PEF4DIAAAAJ&HL=el&oi=ao
e-mail: gpapanto@uoi.gr
Γραφείο: 5ος όροφος, Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής & Τμήματος Φ.Π.Ψ.
  • Γιγνώσκειν (γνωστικές & εκτελεστικές λειτουργίες)
  • Μεταγνωστικές Διεργασίες & Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση
  • Κίνητρα, Συναισθήματα & Βούληση
  • Ψυχολογική Αξιολόγηση
  • Βασικές

Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ειδίκευση στην Ψυχολογία), Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

  • Μεταπτυχιακές (πρώτου & δεύτερου επιπέδου)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πειραματική-Γνωστική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία (Γνωστική Ψυχολογία), Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

Papantoniou, G. (2017). Self-regulation in different age groups and contexts: A prologue. In G. Papantoniou (guest ed.), Special issue: Self-regulation in different age groups and contexts. Hellenic Journal of Psychology, 14(2), 75-82.

Papaliagkas, V., Papantoniou, G., Tsolaki, M., & Moraitou, D. (2017). Self-report instruments of cognitive failures as screening tools for Subjective Cognitive Impairment in older adults. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 20(3) Suppl., 58-70. [PubMed]

Bapka, V., Bika, I., Kavouras, C., Savvidis, T., Konstantinidis, E., Bamidis, P., Papantoniou, G., Masoura, E., & Moraitou, D. (2018). Brain plasticity in older adults: Could it be better enhanced by cognitive training via an adaptation of the virtual reality platform FitForAll or via a commercial video game? In M. E. Auer & T. Tsiatsos (Eds.), IMCL 2017, AISC 725, (pp. 728-742). Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Dordrecht: Springer.

Nazlidou, E.-I., Moraitou, D., Natsopoulos, D., & Papantoniou G. (2018). Inefficial social mental verb processing in adults: examining age-differences and the effects of working memory capacity. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 14, 2617-2631. doi: 10.2147/NDT.S165893. eCollection 2018.

Pantsiou, K., Sfakianaki, O., Papaliagkas, V., Savvoulidou, D., Costa, V., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2018). Inhibitory control, task/rule switching, and cognitive planning in Vascular Dementia: are there any differences from vascular aging? Frontiers in Aging Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00330

Triantafyllidou, E., Moraitou, D., Kaklamanaki, E., Georgiadou, T.,  Athanasaki, M., Malliopoulou, E., Schina, C., Hamoli, M., Μoschou, S., Petropoulou, Z.,  Mpoulakis, P., Douli, E., Pagoni, K., Nikolaidou, S., Nouli, X-D., Masoura, E., Tsolaki, M., & Papantoniou, G. (2019). Retrogenetic models of working memory: Preliminary multi-group analysis. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 22(S), 4-17.

https://www.nuclmed.gr/wp/wp-content/uploads/2019/07/22Suppl-2019.pdf

Ντίνου, Μ., Κατσαδήμα, Ε., Σαββίδου, Ε., Φουτσιτζή, Ε., Ζάραγκας, Χ., Μωραΐτου, Δ., & Παπαντωνίου, Γ. (2019). Ελέγχοντας την υπόθεση της «ρετρογένεσης» μέσω της σύγκρισης της λανθάνουσας δομής του ΑΘΗΝΑ Τεστ ανάμεσα σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και νοητικά υγιείς ηλικιωμένους: Προκαταρκτική μελέτη. Hellenic Journal of Psychology, 16, 145-176.

Iliadou, P., Kladi, A., Frantzidis, C., Gilou, S., Tepelena, I., Gialaouzidis, M., Papaliagkas, V., Nigdelis, V., Nday, C., Kiosseoglou, G., Papantoniou, G., Bamidis, P., Tsolaki, M., & Moraitou, D. (2019, pre-press). The pattern of Mu rhythm Modulation during Emotional Destination Memory: Comparison between MCI Patients and Healthy Controls. Journal of Alzheimer’s Disease.

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad190311

[IF: 3.5]

Sofologi, M., Koutsouraki, E., Tsolaki, M., Tsolaki, A., Koukoulidis, T., Theofilidis, A., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2019). Analyzing social cognition and understanding of social inferences in patients with Primary Progressive Multiple Sclerosis. A comparative study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine 2 (S), 16-26.

Foutsitzi, E., Papantoniou, G., Karagiannopoulou, E., Zaragas, H., & Moraitou, D. (2020). The factor structure of the Tacit Knowledge Inventory for High School Teachers in a Greek context. Psychology 11, 1361-1380.