Όνομα: Ζάραγκας Χαρίλαος
Βαθμίδα: Αναπλ. Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 1499/28-09-2020
Τηλ./Fax: 26510 04301
Website:
e-mail: hzaragas@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Κινητική Αγωγή και Μάθηση (Διαθεματικότητα)
 • Φυσική Αγωγή στην (προ)σχολική Ηλικία
 • Ψυχοκινητική Αγωγή και Επανεκπαίδευση
 • Διδακτική Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής στην (προ)σχολική Ηλικία
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές της Νευρομυϊκής Συναρμογής
 • Μέτρηση, Αξιολόγηση και Μεγιστοποίηση της Κινητικής Απόδοσης
 • Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πτυχίο Ειδίκευσης στον Κλασσικό Αθλητισμό από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πτυχίο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» με υποτροφία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Α.Π.Θ.
 • Διδακτορικό δίπλωμα στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Σχολή Προπονητών Γ’ Τζούντο της Γ.Γ.Α. 23644/16 – 10 – 2001
 • Σχολή Προπονητών Β’ Τζούντο της Γ.Γ.Α. 49278/14 – 10 – 2005
 1. Zaragas, H., Tsitsanoudis – Mallidis, N. & Aggelaki, A. (2013). “Motor education and vocabulary development of arithmetical and geometrical concepts in kindergarten and primary education”. 5th Chapter In Ling Zhang (ed.) Language Learning and Assessment: Challenges and Implications. New York: Untested Ideas Research Center, pp.: 89 – 112. ISBN: 978-1-62520-008-2.
 2. Ζάραγκας Χαρ., (2013). «Κινητική Απόδοση Νήπιων Και Η Σχέση Tης Με Τους ∆είκτες Σωµατικής Ανάπτυξης». Έκτος Τόμος της Επετηρίδας του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. Ζάραγκας Χαρ., (2012) «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του βαθμού κινητικής μάθησης και της κοινωνικής δράσης μέσα από ομαδικές κινητικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο». Πέμπτος Τόμος της Επετηρίδας του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Ζάραγκας Χαρ., (2013). Άρθρο με τίτλο: «Στάση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης των Ιωαννίνων ως προς τη φυσική δραστηριότητα και ο δείκτης της αναπτυξιακής τους ηλικίας». Πρακτικά στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: «Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Γιάννενα», σελ.: 377 – 399.
 5. Giagazoglou P., Kabitsis N., Kokaridas D., Zaragas H., Katarzi E. & Kabitsis C. (2011) «The movement assessment battery in Greek preschoolers: the impact of age, gender, birth order, and physical activity on motor outcome». Περιοδικό Research in developmental Disabilities, 32 (2011) 2577 – 2582.
 6. Zaragas H., Kampitsis Hr., Giagazoglou V., Vlahopoulos S. (2008). Motor and mental representation of preschool aged children European Psychomotricity Journal, 1; 1, 28-35.
Πλήρες βιογραφικό