Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Χορήγηση 2 Προπτυχιακών Υποτροφιών από το Κληροδότημα Κλέαρχος Τσουρίδης ακαδ έτος 2018/19

Προκήρυξη Κληροδοτήματος Κλέαρχου Τσουρίδη ακαδ. ετος 2018-19

30.12.2020 Ανακοίνωση Προκήρυξης Κλέαρχος Τσουρίδη

Αίτηση Υποψηφιότητας Κληροδοτήματος Τσουρίδη 2018-19


Περιοδικό “Ναυτική Επιθεώρηση” – Διαγωνισμός


Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”

 


 

Υποτροφίες της Ελβετικής Κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2021-2022


 

Αναρτήθηκαν οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:

Έντυπο Υποβολής Πρότασης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2021

Έντυπο Υποβολής Πρότασης Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2021