Σύμβουλος ΑμεΑ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών:

Παπαντωνίου Γεωργία, Αναπλ. Καθηγήτρια

  • Εmail: gpapanto@uoi.gr
  • Τηλέφωνο: 2651005889, -5802
  • Γραφείο: 5ος όροφος, Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής & Τμήματος Φ.Π.Ψ.

Ώρες Συνεργασίας:
Δευτέρα: 14.00-15.00 & 18.00 – 19.00

Τρίτη: 10.00-12.00
Τετάρτη: 9.00-10.00

Πληροφορίες