Όνομα: Θάνος Θεόδωρος
Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 723/26-06-2018, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05767
Website:
e-mail: ththanos@uoi.gr
Γραφείο:
 • Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση και αγορά εργασίας
 • Κοινωνικοποίηση στην οικογένεια και το σχολείο
 • Σχολική βία και παραβατικότητα
 • Σχολική διαμεσολάβηση
 • Πτυχίο Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, τομέας Ειδικής Αγωγής
 • MSc. Ειδίκευσης Παιδαγωγικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Διδακτορικό στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Συμβολή σε μια κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα: Μελέτη των ευκαιριών πρόσβασης των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τη μεταπολεμική περίοδο»
 1. Παναγιωτόπουλος, Ν. & Θάνος, Θ. (2008). Ο καιρός της κατανόησης ενός “unfair game”» (37-72). Στο Ν. Παναγιωτόπουλος (Δ/νση): «Η απομάγευση του κόσμου», Αθήνα: Πολύτροπον.
 2. Θάνος, Θ. (2009). Εκπαιδευτικές ανισότητες (Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ρέθυμνο, 11.03.2009). Αθήνα: Μοτίβο.
 3. Θάνος, Θ. (2010). Κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση (Γ. Κουζέλης, Πρόλογος). Αθήνα: Νήσος.
 4. Θάνος, Θ. (2011). Η διαμεσολάβηση στο σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Πεδίο.
 5. Θάνος, Θ. (2011). Παράγοντες αποκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Επιστήμες Αγωγής, 1, 89-102.
 6. Θάνος, Θ. (2012). Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Αγωγής. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5, 31-59.
 7. Θάνος, Θ. (2012). Σχολικές διαιρέσεις και κοινωνικές διακρίσεις. Η πρόσβαση των κοινωνικών ομάδων στην ανώτατη εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα (2001-2009). Κοινωνικές Επιστήμες, 1, 124-172.
 8. Θάνος, Θ. (2012). Αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο (Γ. Πανούσης, Πρόλογος-Επίμετρο). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 9. Θάνος, Θ. (2013). Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010). Ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης (Ν. Παναγιωτόπουλος, Πρόλογος). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 10. Κουρκούτας Η. & Θάνος, Θ. (2013). Σχολική βία και παραβατικότητα (Συνεργασία με Η. Κουρκούτα). Αθήνα: Τόπος.
 11. Θάνος, Θ., Τσατσάκης, Α., Σταγάκης, Β. & Κατσιούλας, Κ. (2013). Η διαμεσολάβηση στο δημοτικό σχολείο: Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης μαθητών και εφαρμογής (317-335). Στο Η. Κουρκούτας & Θ. Θάνος (Επιστ. Επιμ.), Σχολική βία και παραβατικότητα (Συνεργασία με Η. Κουρκούτα). Αθήνα: Τόπος.
 12. Κουρκούτας, Η. Θάνος, Θ. Βιταλάκη, Ε. & Γιαννάτου, Α. (2014). Εναλλακτικές εκπαιδευτικές και κλινικές παρεμβάσεις για μαθητές με σοβαρά προβλήματα σχολικής προσαρμογής: το παράδειγμα του προγράμματος διαμεσολάβησης ομηλίκων (257-292). Στο Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου (Επιστ. Επιμ.), Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.