Όνομα: Πλακίτση Αικατερίνη
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 204/07-03-2017, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510-05771/5842
Website:
e-mail: kplakits@uoi.gr
Γραφείο: 2ος όροφος, Π.Τ.Ν.
  • Θεμελιώδεις έννοιες των Φυσικών Επιστημών.
  • Κοινωνικο-πολιτισμική στροφή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
  • Επιστημολογικός πλουραλισμός.
  • Φυσικές Επιστήμες – Κοινωνία – Τεχνολογία – Περιβάλλον.
  • Μεταφορά της θεωρίας της δραστηριότητας (Cultural Historical Activity Theory) στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
2001 Διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βαθμός: Άριστα. Θέμα: Οι αντιλήψεις των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έννοια του χρόνου και οι επιπτώσεις τους στην κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Μια πρόταση για διαθεματική διδακτική διαμεσολάβηση.
1997 Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Βαθμός: Άριστα (9,88)
1995 Δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γενικής Αγωγής. Βαθμός: Άριστα (9,71).
1986 Πτυχίο Παιδαγωγικής. Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας. Βαθμός: Λίαν καλώς (8,40).
1983 Πτυχίο Φυσικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Βαθμός: Λίαν καλώς (6,76).
1977 Απολυτήριο Λυκείου. Ομήρειο Λύκειο Νέας Σμύρνης, Αθηνών. Βαθμός: Άριστα (19,4).

Kolokouri, E., Nanni, E., Plakitsi, K. (in press). Planet 2030 and Inclusion for Sustainable Development. In A., Zeyer & R., Kyburz-Graber (Eds.). (in press). Science | Environment | Health. Towards a Renewed Pedagogy for Science Education, 2nd Ed. Dordrecht, Boston, London: Springer Verlag.

Kornelaki, A.C., Plakitsi, K. (2020).  Educational Program «Thunderbolt hunt»: An Analysis with the «Experimental-Genetic Method». Cultural-Historical Psychology, 16(3), 38-46.

Koumara, A., Plakitsi, K. (2020). Using CHAT to Address the Nature of Scientific Knowledge Aspects on a PD-Program for Greek Science Teachers as a Cycle of Expansive Learning. Cultural-Historical Psychology, 16(2), 61–68

Kolokouri, E., Kornelaki, A.C., Plakitsi, K. (2019, April).  Introducing a New Socio-Cultural Tool for Science Education in First Grades: Scopes. Paper presented at the ISCAR2019: Crisis in contexts, Ioannina, Greece

Νάννη, E., Κολοκούρη, Ε., Πλακίτση, Κ. (2019). Το δικαίωμα στην (συν)-εκπαίδευση μέσω των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την Agenda 2030. Στο Α. Γιώτσα (Επιμ.). Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση (41-59). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός.

Maidou, A., Plakitsi, K. & Polatoglou, H. (2019). Knowledge, Perceptions and Attitudes on Education for Sustainable Development of Pre-Service Early Childhood Teachers in Greece. World Journal of Education, 9(5), 1-15.

Δώνη, Ε., Πλακίτση, Κ., Βαμβακούση, Ξ. (2019). Αξιολόγηση ομοτέχνων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης μελλοντικών Νηπιαγωγών στις Θετικές Επιστήμες. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 2019(72-73), 60-76.

Κουμαρά, A., Πλακίτση, Κ. (2019). Τα αποτελέσματα Ελλήνων μαθητών της Γ΄ Λυκείου σε διεθνή έρευνα για τη γνώση των χαρακτηριστικών της Επιστημονικής Διερεύνησης. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 2019(72-73), 77– 94.

Kornelaki, A. C., Plakitsi, Κ. (2018). Thunderbolt hunt. Educational Program for students from 5 to 9 years old in the Archaeological Museum of Ioannina, World Journal of Education, 8(4), 87-101.

Kornelaki, A. C., Plakitsi, K. (2018). Identifying Contradictions in Science Education Activity using the Change Laboratory Methodology. World Journal of Education, 8(2) 27-45.

Γκουλγκούτη, Α., Πλακίτση, Α., Στύλος, Γ., Γαβριλάκης, Κ., Κώτσης, Κ., (2018). Περιβαλλοντικός Γραμματισμός στην Ελλάδα: Η συμπεριφορά των μελλοντικών εκπαιδευτικών προς το περιβάλλον. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, (68-69): 37-51.

Κολιός, Ν., Νάννη, Ε., & Κολιός, Γ. (2018). Διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων στο πλαίσιο της θεωρίας της δραστηριότητες: Μια μελέτη περίπτωσης. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 66-67, 94-101. ISSN: 1792-3166

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός.