Όνομα: Ράπτης Θεοχάρης
Βαθμίδα: Αναπλ. Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 2196/ τ.Γ’/ 31.12.2020
Τηλ./Fax: 2651005735
Website:
e-mail: chraptis@uoi.gr, charisraptis@yahoo.com
Γραφείο: 3ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία
 • Φιλοσοφία της μουσικής παιδαγωγικής
 • Συστηματική μουσική παιδαγωγική
 • Παιδαγωγική μουσικού οργάνου και φωνητικής
 • Η μουσική αγωγή στην Αρχαιότητα
 • Πτυχίο (Magister Artium – 5ετής φοίτηση) στις κατευθύνσεις Μουσική Παιδαγωγική (κύρια), Μουσικολογία και Φιλοσοφία (δευτερεύουσες) στο Ludwig-Maximilians-Universität München (Μόναχο – Γερμανία).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Dr. Phil.) στο Τμήμα Μουσικής Παιδαγωγικής στο Ludwig-Maximilians-Universität München (Μόναχο – Γερμανία) με βαθμό magna cum laude. Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: Den Logos willkommen heißen. Die Musikerziehung bei Platon und Aristoteles.
 • Μεταδιδακτορική έρευνα. Πρόγραμμα Νέα Αισθητική – Αναδιαρθρώσεις της Αισθητικής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή.
 • Πτυχίο Ωδικής από το Ηπειρωτικό Ωδείο. Zwischenprüfung (Προδίπλωμα) σε πιάνο, ακορντεόν και τραγούδι στο Τμήμα Μουσικής Παιδαγωγικής στο Ludwig-Maximilians-Universität München (Μόναχο – Γερμανία).

ΒΙΒΛΙΑ /  ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

– Raptis, Theocharis: Den Logos willkommen heißen. Die Musikerziehung bei Platon und Aristoteles. (Beiträge zur Geschichte der Musikpädagogik. Bd. 17). Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main u.a. 2007 (364 σελίδες).

Ράπτης, Θεοχάρης: Μουσική Παιδαγωγική. Μια συστηματική Προσέγγιση. Με εφαρμογές για την προσχολική ηλικία. Εκδόσεις  Orpheus – Νικολαΐδου. Αθήνα 2015 (254 σελίδες).

 • Ράπτης, Θ., & Κόνιαρη, Δ. (Επιμ.) (2019). Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.eeme.gr/conferences/8o-synedrio/programma-synedriou/2872-praktika.html

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ME ΚΡΙΤΕΣ

–  Raptis, Theocharis (2019): Philosophical Anthropology and the Human Body. The contribution of Helmuth Plessner to a Music Education beyond the Dualism. In: Philosophy of Music Education Review 27, no. 1 (Spring 2019), pp. 68–86.

– Raptis, Theocharis (2020): A music educational project (MEdEC) for the strengthen of the emotional competence by kindergarten students. Visions of Research in Music Education, (vol. 36, summer 2020), http://www-usr.rider.edu/~vrme/v36n1/index.htm

– Ράπτης, Θεοχάρης (2020). Αντίληψη συναισθημάτων στη μουσική και πρόκληση συναισθημάτων μέσω της μουσικής: ενισχύοντας τη συναισθηματική επάρκεια του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. Μουσικοπαιδαγωγικά, 18 (2020), (υπό δημοσίευση)

– Raptis, Theocharis (2017). Approaching the Environment as Sound in Music Education. Science Education: Research and Praxis, Special Issue, 61 Supplement 1: Art in science: 9-16. ISSN: 1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp).

– Raptis, Theocharis (2013): Accordion as warm radiator! Lessons from the past: Music education’s contribution in times of crisis.  Finnish Journal of Music Education (FJME), vol. 16, number 1, 2013, pp. 67-78.

 • Ράπτης, Θεοχάρης (2019): Μουσική αγωγή και δάσος: Από την αισθητική στην αισθητηριακή αγωγή και από την τεχνική στην τέχνη. Μουσικοπαιδαιγωγικά, 17 (2019), σ. 95-106.

– Ράπτης, Θεοχάρης (2016): Διερευνώντας τις σχέσεις μουσικής και φιλοσοφίας. Σωκράτης – Πλάτων – Νίτσε. Στο: Ηλεκτρονική Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τόμος 9, 2, 2016, σελ. 130-143,  (e-journal).

– Ράπτης, Θεοχάρης (2012): «Αισθητική αγωγή»: τάσεις και προβληματισμοί στη Μουσική Παιδαγωγική του 20ου αι. Στο: Χρονικά Αισθητικής, 46, τόμ. Β΄, 2010-12. Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής. Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, 253-264.

– Ράπτης, Θεοχάρης (2008): Τα νανουρίσματα και η επίδρασή τους στα παιδιά. Στο: Πολυφωνία, 13, Φθινόπωρο 2008, σελ. 102-116.

– Διονυσίου, Ζωή & Ράπτης, Θεοχάρης (2018): Σημείωμα των διευθυντών σύνταξης. Στο: Μουσικοπαιδαγωγικά 16 (2018), σελ. 4-6.

– Διονυσίου Ζωή & Ράπτης, Θεοχάρης (2019): Σημείωμα των διευθυντών σύνταξης. Στο: Μουσικοαπαιδαγωγικά 17 (2019), σελ. 4-6.

 • Θεοδωρακόπουλος, Δ., Ράπτης, Θ & Νικολάου, Ε. (2020): Η καλλιέργεια μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της δημιουργικής σύμπραξης των τεχνών σε μαθητές του Δημοτικού. Στο: Μουσικοπαιδαγωγικά 18 (2020), (υπό δημοσίευση).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ

– Ράπτης, Θεοχάρης (2009): Διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων: θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές. Στο: Μουσική Εκπαίδευση, 19, 2009, σελ. 74-80.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Ράπτης, Θεοχάρης (2019): Το σώμα στη μουσική και στη μουσική αγωγή. Στο: Λήδα Στάμου (Επιμ). Διαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σελ. 31-54.
 • Raptis, Theocharis (2018): Music as a Human Right – Music Education for Human Rights. In Artemis Giotsa (Ed.): Human Rights in a changing World. Research and Applied Approaches, New York: Nova Science Publishers, pp. 275-286
 • Ράπτης, Θεοχάρης (2020): Η εμπειρία ροής στη μουσική και τον αθλητισμό: αναζητώντας στιγμές ευτυχίας στην εκπαίδευση. Στο: Χαρίλαος Ζάραγκας (επιμ.), Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις (υπό δημοσίευση, ISBN 978-960-9552-62-2).
 • Ράπτης, Θεοχάρης (2015): Η Μουσική. Στο: Διαπολιτισμική διάσταση της προσχολικής αγωγής: Η περίπτωση της Ηπείρου. Μελέτη για την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών προσέγγισης της πολυπολιτισμικής τάξης. Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Ηπείρου, 2015, σελ. 52-64.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • Raptis, Theocharis (2019): Music Education in crisis’ situation: the perspective of activity theory. In: Proceedings of the ISCAR Regional Conference, 19-24 March 2019, Ioannina, Greece (υπό δημοσίευση)
 • Ράπτης, Θεοχάρης (2019): Η μουσική παιδαγωγική μετά τον Adorno. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 343–352). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
 • Ράπτης, Θεοχάρης. «Η συμφωΝΗΠΙΑκή μας ορχήστρα»: κοινωνιολογική προσέγγιση ενός μουσικού προγράμματος για παιδιά νηπιαγωγείου. Στο: Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση», Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου 2020 (υπό δημοσίευση).
 • Ράπτης, Θεοχάρης (2016): Ανακαλύπτοντας (ξανά) το σώμα στη μουσική. Στο: Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιµ.) Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου της Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. «Μουσικός Γραμματισμός. Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας – Μάθησης». Θεσσαλονίκη 27-29/11/2015, σελ. 410-418.

– Ράπτης, Θεοχάρης (2014): Η μουσική πράξη ως δημιουργία και παράσταση σχέσεων: Ο Christopher Small και η μουσικοπαιδαγωγική κληρονομιά του. Στο: Πρακτικά από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, «Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και προοπτικές». Ιωάννινα, 16-17/10/2014, σελ. 601-607.

– Raptis, Theocharis (2012): “Make music and work at it”: the ontological foundation of Plato’s music educational proposals. In W. Sims: Music Paedeia: From Ancient Greek Philosophers Toward Global Music Communities. Proceedings of the International Society for Music Education. 30th World Conference on Music Education, Thessaloniki, Greece, 15-20 July 2012, 305-310.

– Ράπτης, Θεοχάρης (2012): «Το θαύμα της μουσικής» στην «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος» του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Στο: Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Διοργάνωση: «Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου». Αθήνα 22-25 Νοεμβρίου 2012, σελ. 737-751.

– Ράπτης, Θεοχάρης (2012): Η διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Στο: Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Μάιος Μουσικής Μέθεξης. Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-31 Μαΐου 2009. Fagotto books (E-book), σελ. 47-54.

– Ράπτης, Θεοχάρης (2010): Άτυπη μουσική μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Στο: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του 21ου αι. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγή. Ιωάννινα 22-24 Οκτωβρίου 2010, Τόμος Β΄, 191-200. [15]

–  Ράπτης, Θεοχάρης (2009): Ο σχεδιασμός του μαθήματος μουσικής και η συμβολή της φιλοσοφίας. Στο: Μουσική Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Αθήνα 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009, σελ. 811-820. [14]

–  Ράπτης, Θεοχάρης (2009): Η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Στο: Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα 8-10 Μαΐου 2009, σελ. 287-292. [13]

– Ράπτης, Θεοχάρης (2007): «…διαπορήσειεν αν τις…» (Πολ. 1337b 27-28). Ψήγματα Μουσικής Παιδαγωγικής στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη. Στο: Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα 20-22 Απριλίου 2007, Τόμος Β΄, σελ. 72-78. [18]

– Ράπτης, Θεοχάρης (2007): Στους αγρούς και στους κήπους του Άδωνη. Στο: Τετράδια 3. Προφορικότητες. Εκδόσεις του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα 2007, σελ. 10-19.

 • Αγιοπετρίτου Σοφία & Ράπτης, Θεοχάρης: Τα σύνολα μουσικών οργάνων ως πλαίσιο συνεργασίας και ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο: Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση», Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου 2020 (υπό δημοσίευση).
 • Θεοδωρακόπουλος Δημήτρης & Ράπτης, Θεοχάρης: Ευαισθητοποίηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου πάνω στο θέμα της προσφυγιάς. Μία έρευνα δράσης μέσω των τεχνών. Στο: Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση», Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου 2020 (υπό δημοσίευση)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

–  Ράπτης, Θεοχάρης (2018): Μετάφραση στα Ελληνικά από τα Γερμανικά των κειμένων Einleitung (Εισαγωγή) του Michael Kugler (σ. 21-39) και  Das Schulwerk – Rückblick und Ausblick (το Schulwerk – Ανασκόπηση και προοπτικές) του Carl Orff (σ. 83-98) από το συλλογικό έργο: Studientexte zu Theorie und Praxis des Orffs-Schulwerks. Basistexte aus den Jahren 1932-2010. (Orff-Schulwerk. Forum Salzburg). Mainz: Schott 2011. Στα Ελληνικά: Κείμενα θεωρίας και Πράξης για το Orff-Schulwerk. Βασικά κείμενα (1932-2010). Εταιρεία Σπουδών: Αθήνα 2018.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Παπασταθόπουλος, Σ., Λεκάκου, Μ., Στεργίου, Λ., Ράπτης, Θ. & Καμπέρη, Ε. (2016-2018). Συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Απόκριση στις Ανάγκες Εκπαίδευσης και Προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα». Το Εκπαιδευτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο του Προγράμματος:
 • Το Βαλιτσάκι
 • Οδηγός (για τον εκπαιδευτικό)
 • Το βαλιτσάκι (2ηέκδοση)
 • Έλα, πάμε