Οδηγίες για τους φοιτητές/τριες που για πρώτη φορά εκδίδουν κωδικό για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

(Σημειώνουμε ότι η δημιουργία του κωδικού πρέπει να γίνεται την επομένη της ενδεχόμενης επικαιροποίησης στοιχείων των φοιτητών)

Ο αριθμός ειδικού μητρώου του φοιτητή φαίνεται στη βεβαίωση σπουδών που παραλαμβάνει. Το όνομα χρήστη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας είναι: το πρόθεμα pr0 ακολουθούμενο από τον αρ. μητρ.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ από το Κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου:
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να επισκεφθείτε το site https://uregister.uoi.gr (ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ: ‘ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ’) και με τα στοιχεία σας (κινητό τηλέφωνο, email) εισέρχεστε στο σύστημα ενεργοποίησης του λογαριασμού σας και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Αν ΔΕΝ καταφέρει το σύστημα να σας πιστοποιήσει με το κινητό σας ή το mail, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματός σας για την επικαιροποίηση των στοιχείων στην καρτέλα σας.

Με το PASSWORD που μόλις δημιουργήσατε στο uregister θα έχετε πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος, Μετεγγραφές κλπ) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας.