ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3
Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση

Μαθήματα:

1. Η Επίδραση των MME στη Διαμόρφωση Κοινωνικών Στερεοτύπων στα Παιδιά
2. Προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης
3. Διαχείριση Σχολικής Τάξης-Συστημική Παρέμβαση
4. Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις στην Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση
5. Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Κοινότητας
6. Ψυχοκινητική Αγωγή και Μάθηση
7. Αναπτυξιακές Διαταραχές της Νευρομυϊκής συναρμογής
8. Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες
9. Πρώιμη ανίχνευση της δυσλεκτικής συμπεριφοράς
10. Κίνητρα και συναισθήματα στην Εκπαίδευση
11. Ρύθμιση Θυμικού, Αυτο-ρύθμιση και αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
12. Σχολές Γονέων
13. Συμβουλευτική
14. Προγράμματα κοινωνικής συναισθηματικής μάθησης σε νήπια και παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας
15. Διαχείριση του stress
16. Διαπροσωπική επικοινωνία
17. Σχολική διαμεσολάβηση: Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στην ενσυναίσθηση, στην ενεργητική ακρόαση και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.