ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2:
Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση

Μαθήματα:

1. Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και ο μικρός αναγνώστης
2. Αφήγηση και Εκπαίδευση
3. Παιδική Λογοτεχνία: Παράδοση, Νεωτερικότητα και Δημιουργική Γραφή
4. Γλώσσα και σύγχρονη (πρώτο) σχολική εκπαίδευση
5. Γλωσσικές αναπαραστάσεις της νηπιακής ηλικίας και οικονομική κρίση
6. Ο διχοτομικός λόγος στη δημόσια σφαίρα και ο έλεγχος της ρητορικής του μίσους
7. Σύγχρονες τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική
8. Η μουσική ως έκφραση, δημιουργία και επικοινωνία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
9. Σύγχρονες μορφές Εικαστικής πρακτικής
10. Εικαστικές εφαρμογές και διαπολιτισμικότητα
11. Αθλητισμός και Τέχνη
12. Η Παιδαγωγική Αξία της Δραματοποίησης και το Θεατρικό Παιχνίδι
13. Θεατρική Παιδεία και Πολιτισμική Αγωγή
14. Θεατρική Έρευνα και Πρακτική στην Εκπαίδευση
15. Εκπαίδευση και Ετερότητα: Διαπολιτισμικές/συμπεριληπτικές προσεγγίσεις
16. Παιδαγωγοί σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: Διαπολιτισμική Ικανότητα και Πολυγλωσσία
17. Η κοινωνική κατασκευή της ετερότητας και ο ρόλος του σχολείου
18. Εκπαίδευση, ταυτότητα φύλου και ομοφοβία
19. Χαρισματικότητα: Ψυχολογικές έννοιες και ψυχομετρικά εργαλεία εντοπισμού χαρισματικών παιδιών
20. Το παιδί ως Ιδεώδες.