Ξένη Γλώσσα
Ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε δύο μαθήματα ΜΙΑΣ Ξένης Γλώσσας. Τα μαθήματα της ξένης γλώσσας καταμετρώνται κανονικά στο σύστημα Κρόνος και υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Οι προσφερόμενες ξένες γλώσσες είναι τρείς: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και αποδίδουν 2 ECTS για κάθε μάθημα

Αγγλική ορολογία και κείμενα Προσχολικής Ι
Αγγλική ορολογία και κείμενα Προσχολικής ΙΙ

Γαλλικά Μεσαίοι ΙΙ
Γαλλικά Επάρκεια

Γερμανικά Μεσαίοι ΙΙ
Γερμανικά Επάρκεια

 

Διπλωματική Εργασία.

Μόνο οι φοιτητές που εκπονούν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία έχουν δυνατότητα να απαλλαγούν από την εξέταση δύο μαθημάτων επιλογής πάντοτε με την αυστηρή προϋπόθεση της συγκέντρωσης 240 ECTS για τα Π.Σ. 2014-15, 2017-18 και 2018-19.

 

Επισημάνσεις 

–  Για να βελτιωθεί ο βαθμός πτυχίου εξαιρούνται από  τον υπολογισμό (του βαθμού πτυχίου) τα επιπλέον μαθήματα επιλογής ή επιλογής υποχρεωτικά. Δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης μαθημάτων -απλώς μη υπολογισμού της βαθμολογίας δύο από αυτά.

–  Σε ισχύ βρίσκονται μόνο οι δηλώσεις της τρέχουσας χρονιάς. Οι παλιές δηλώσεις μαθημάτων (πριν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) δεν έχουν ισχύ*. Μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές (τις παλιές) δεν μπορούν να εξεταστούν, δεν μπορούν και δε χρειάζεται να διαγραφούν από τη δήλωση γιατί δεν επηρεάζουν σε τίποτε την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή.
* Ωστόσο οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε χειμερινά μαθήματα το Ιούνιο και σε εαρινά μαθήματα το Φεβρουάριο μόνο αν τα είχαν δηλώσει και παλαιότερα.

–  Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν μόνο σε μαθήματα που δήλωσαν κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές του 4ου έτους πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν και τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστούν από παλαιότερα έτη.

Βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή είναι η Δήλωση Μαθημάτων η οποία γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου και έχει θέση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο. Δεν μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα που δήλωσε παλιότερα και δεν τα δήλωσε στο τρέχον εξάμηνο.