Όνομα: Σπανάκη Μαριάνα
Βαθμίδα: Επίκ. Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1000/14-12-2009, τ. Γ΄΄
Τηλ./Fax: 2651005724
Website:
e-mail: mspanaki@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Συγκριτική Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία (Ελληνική και Αγγλόφωνη)
 • Σπουδές γένους/ φύλου και Μετάφρασης
 • Πολιτισμικές Σπουδές
 • Ιστορικό Μυθιστόρημα
 • Mεταποικιοκρατία
 • Γραμματισμοί/Πολυτροπικότητα
 • Γραμματισμοί
 • Δημιουργική Γραφή
 • Πτυχίο Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών(1979).
 • Διδακτορικό (1993) University of Birmingham, UK.
 1. Μαριάνα Σπανάκη, Το Βυζάντιο και η Μακεδονία στο έργο της Π.Σ.Δέλτα, Ερμής 2004.
 2. Μαριάνα Σπανάκη. Ο Καζαντζάκης και η Παιδική Λογοτεχνία, Gutenberg/Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου 2011.