Όνομα: Κούτρας Βασίλειος
Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 325/15-03-2013, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05776
Website:
e-mail: vkoutras@uoi.gr
Γραφείο: