ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο Ι 10/02/2022

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σε 2 ομάδες για την αποφυγή συνωστισμού στις αίθουσες εξέτασης. Οι ΟΜΑΔΕΣ θα εξεταστούν στο μάθημα ως εξής:

  • ΟΜΑΔΑ 1:09:00 – 10:00 και
  • ΟΜΑΔΑ 2: 10:30 – 11:30

Οι φοιτητές/-τριες θα βρουν την ΟΜΑΔΑ και την αίθουσα στην οποία θα εξεταστούν με αλφαβητική σειρά στο αρχείο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-course του μαθήματος.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Η διδάσκουσα