Το «Μικρό Θερινό» των αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα πραγματευτεί το κρίσιμο θέμα της ηθικής και ιδεολογίας στον λόγο των Μ.Μ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΑΦΙΣΑ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ

ΜΙΚΡΟ ΘΕΡΙΝΟ των Alumni του Δ.Θ.Π.-Δελτίο-Τύπου

ΜΙΚΡΟ ΘΕΡΙΝΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ιωάννινα, 04-06-2020