Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018
A+ R A-

Εργαστήρια

Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής

Με το υπ' αριθμ. 144/20-5-1996 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 110/10-6-96, τεύχ. Β΄) ιδρύθηκε «Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της ειδικής και θεραπευτικής αγωγής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, ιδίως δε της παιδαγωγικής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης στα επίπεδα αγωγής, εκπαίδευσης, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Με τον όρο θεραπευτική αγωγή εννοούνται οι τεχνικές και οι μέθοδοι θεραπευτικής παρέμβασης και υποστήριξης εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου σε χώρους, όπως η οικογένεια, τα σχολεία όπου είναι ενταγμένα άτομα με ειδικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες γραφής, ανάγνωσης, μαθηματικών κ.λπ., δυσλεξία, σωματικές αναπηρίες), οι ειδικές τάξεις, τα ειδικά νηπιαγωγεία, τα ειδικά σχολεία, οι ειδικές επαγγελματικές σχολές, τα θεραπευτήρια και τα ειδικά καταστήματα ενηλίκων (αρχείο pdf).

Εργαστήριο Ψυχολογίας

Με το υπ' αριθ. 226/1-8-2001 Π.Δ. (ΦΕΚ 175/1-8-2001, τεύχ. Α΄) ιδρύθηκε Εργαστήριο Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και θεραπευτικές ανάγκες, κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, ιδιαίτερα στους χώρους αγωγής και εκπαίδευσης (αρχείο pdf)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής

Διευθύντρια του Εργαστηρίου: η κ. Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (απόφαση Συν. αρ. 525/04-06-2014).

Με το υπ' αρ.111 Π.Δ. (ΦΕΚ 99/29-4-2003) ιδρύθηκε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα κυρίως της Παιδαγωγικής Προσχολικής Αγωγής και Διδασκαλίας-Εφαρμογών (Αρχείο pdf).

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπ/σης από Απόσταση

Διευθύντρια του Εργαστηρίου: η κ. Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια (απόφαση Συν. αρ. 525/04-06-2014).

Με το υπ΄αρ.182 Π.Δ. (ΦΕΚ 144/12-6-2003) ιδρύθηκε το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από απόσταση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα κυρίως της πληροφορικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση Η/Υ και της μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας.

Στην αίθουσα αυτή υπάρχουν Η/Υ και λογισμικό για εφαρμογές Multimedia καθώς καιπρογράμματα σε Multimedia για παιδιά προσχολικής ηλικίας (2-7 ετών).

Παράλληλα:

α) Μέχρι το 2005 λειτουργούσε σύστημα με 2 Indy της Silicon Graphics και PC's για μάθηση από απόσταση (Distance Learning). Κατόπιν αυτό το σύστημα κατέστη ανενεργό λόγω της παλαιότητας του λογισμικού.

β) Το 2006 αγοράστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος αναβάθμισης Προπτυχιακών Σπουδών, νέο σύστημα τηλεεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης με το οποίο γίνεται και εκπαίδευση φοιτητών στις Νέες Τεχνολογίες με σύστημα τηλεδιάσκεψης (TENDBERG).

Παράλληλα λειτουργεί σύστημα προβολής του Η/Υ σε TV με ταυτόχρονη δυνατότητα εγγραφής της σε Video.

Επίσης, γίνεται επικοινωνία με το ΤΕΙ Ηπείρου μέσα από το πρόγραμμα Net meeting.

Τέλος, για την εκπαίδευση των φοιτητών χρησιμοποιούνται μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, όπως τα: Data display, projector, video projector, slides projector κλπ.

Στο εργαστήριο γίνονται:

α) Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Νέων Τεχνολογιών, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, Ιωάννινα, 2009, 2011, 2014.

β) Μαθήματα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

γ) Μαθήματα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Άλλες Δράσεις του Εργαστηρίου σε Διεθνές Επίπεδο:

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Πανεπιστημιακά Δίκτυα:

 1. EULLEARN (2004-2007). The objectives of this project were:
  "to identify coherent strategies and practical measures to foster university lifelong learning and to contribute to:
  - Comparisons between the needs of Western, Central & Eastern Europe (as they differ);
  - Transitioning from "knowing to doing" (putting acquired knowledge into practice); and
  - Inclusion of national LLL networks in the TN network.''
 2. EQUIPE (2004-2006). "European Quality in Individualised Pathways in Education". Specially, This project will focus on European Quality in University Adult Learning,; this new network focussed on the quality issues and the individualised learning pathways from the perspective of the learners. It also provided good practice in lifelong learning.
 3. EQUIPE PLUS (2006 - 2008). "The main objectives of this project were: to inform and complement the work of Bologna process by focussing on quality in ULLL and promoting debate on the theme; to address the quality of universities' involvement in Grundtvig and assist in networking between Grundtvig projects and the theme of quality; to provide an overview of quality arrangements in ULLL in 25 countries, identifying the need for further development and making recommendations; to develop indicators of quality ULLL supported by case studies derived from best practice and taking account of definitions and practices in different countries; to promote the results of the first Equipe network and of other projects on quality in LLL; to promote training opportunities for staff in ULLL on the theme of quality".
 4. REFINE (2005). Recognizing Formal Informal and Non Formal Learning. The aims of Refine were: "...to test the tools for a European methodological framework for the recognition of non-formal and informal learning; to foster trans-national and trans-sectoral collaboration; to build mutual trust in the practices and procedures."
 5. INTERREG IIIA. Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία (2008).
 6. SIRUS (2009-2011). Shaping Inclusive and Responsive University Strategies. This project aims "to support Europe's universities in implementing the commitments made in the European Universities' Charter on Lifelong Learning and thus to assist them in developing their specific role as lifelong learning institutions forming a central pillar of the Europe of Knowledge. This project has offered approximately twenty universities with different profiles and interests in LLL, and which are at different stages of LLL implementation, an opportunity to develop and enhance their strategic LLL approaches, in interactive discussion with colleagues from all over Europe '
 7. ERASMUS MOBILITY. LITHOUANIA MRU University, 2012.
 8. OBSERVAL (2012) "The European Observatory on validation practices of non formal and informal learning in European countries is the key product of the OBSERVAL project ", http://www.observal-net.eu/content/debates.
 9. IMPLEMENT. (2012). "IMPLEMENT aims at supporting universities in becoming true Lifelong Learning Universities. It is exploiting the excellent training materials of the BeFlex Plus project by creating virtual learning environments".
 10. ERASMUS Staff MOBILITY. LITHOUANIA, MRU, 2012.
 11. UNIADRION Application for Mobility (in process) 2013.
 12. COMMIT (2013), " tends to increase commitment to the social dimension of higher education and support strategies for increasing attainment".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κείμενα σε εισαγωγικά ' ' είναι από τις επίσημες ιστοσελίδες των προγραμμάτων στο διαδίκτυο.

Διοργάνωση και Συν-διοργάνωση, Σεμιναρίων-Συμποσίων-Συνεδρίων.

Διοργάνωση Συνεδρίων

 1. Συνέδριο με τίτλο «Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της διασυνοριακής περιοχής-ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά», Ιωάννινα, 11-12 Οκτωβρίου 2008.
 2. 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών σε Συνδιοργάνωση με τοHSSS. Τίτλος Συνεδρίου: Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και καινοτομιών, Ιωάννινα, 29-31 Μαϊου 2008.
 3. Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμός & Τεχνολογία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» με προσκεκλημένη Ομιλήτρια την Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, καθηγήτρια κυρία Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 31 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2003
 4. Συνέδριο με θέμα «European Symposium on e-Learning and Continuing Education», University of Ioannina, 19-22 September, 2001.
 5. Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Τροχαία Ατυχήματα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 13-15 Οκτωβρίου 2000.

Τελευταία ανακοίνωση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο “Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση”, της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Ίδρυμα “Κλέαρχος Παπαδιαμάντης”, στην Κόνιτσα

σας προσκαλούν

στο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Κόνιτσα από 31/08/2015 – 07/09/2015
με τίτλο
Η Εξέλιξη της Πληροφορικής και οι Πράσινες Τεχνολογίες

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Τζένη Παγγέ,
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περισσότερες πληροφορίες, www.ikp.gr

Εργαστηριακή Αίθουσα Έρευνας των Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Βίας‏ 

logo 768x562

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus