Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές δήλωσαν τα μαθήματα Αγωγή Υγείας 2 Η’ Εξαμήνου και Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό στα μαθηματικά ΣΤ’ εξαμήνου, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ EMAIL στη Γραμματεία του ΠΤΝ δηλώνοντας την προτίμησή τους για αλλαγή μαθήματος.
Εάν οι συνθήκες επιτρέψουν την υλοποίηση των βιωματικών ως άνω μαθημάτων που βασίζονται σε εμπράγματο εκπαιδευτικό υλικό, αυτά θα προσφερθούν ως σεμιναριακά, επιπλέον του εαρινού προγράμματος και των δηλώσεων. Στους φοιτητές που θα τα παρακολουθήσουν θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και θα γίνει μνεία στο diploma supplement.
Ιωάννινα, 03/04/2020