Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού έργου Ι» θα διεξάγεται για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για τον κορωνοιό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η συμμετοχή στο μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) Όσοι φοιτητές έχουν κατεβάσει την πλατφόρμα Microsoft Teams που παρέχεται από το Office 365 (αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο κωδικό για να συνδεθούν  στο μάθημα: vnax11b

β) Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συνδεθούν με διαφορετικό τρόπο θα χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a23603edbb1214b16bca82ee8b3b1c3fd%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ccbead4-d0b3-412c-9b34-0148f50ce70f&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να παρακολουθούν το ημερολόγιο στο Microsoft Teams

 

Ο Διδάσκων

Δημήτριος Σαρρής

Ιωάννινα, 23-03-2020