Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών,  που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά μέσω MS Teams, στο μάθημα Γαλλικής Γλώσσας, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, να εγγραφούν άμεσα, με το ιδρυματικό τους email, στο μάθημα (ο κωδικός έχει αναρτηθεί στο ecourse), ώστε να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα ψηφιακής αυθεντικοποίησης και εξέτασης στις 22/9/2020, 9:00 ακριβώς.

Η διδάσκουσα