Το μάθημα της Πέμπτης 14 Οκτωβρίου στα “Ανθρώπινα Δικαιώματα & Εκπαίδευση” _ ΠΝΕ 822 θα πραγματοποιηθεί στις 3.00 μ.μ.

Από τη διδάσκουσα