Την Πέμπτη 14.12.2023 και ώρα 09:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Αγγλική ορολογία και κείμενα Προσχολικής Αγωγής Ι» (ΝΥ611α) στην αίθουσα 259 στο ισόγειο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Ο διδάσκων