Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν γραφτεί στο μάθημα Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (μέσω της εγγραφής στα εργαστήρια) να γραφτούν και στο ecourse του μαθήματος, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος. Υπάρχει ήδη αναρτημένη σχετική ανακοίνωση στο ecourse.

Όσοι χρωστούν το μάθημα από προηγούμενα έτη και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό στις εξεταστικές Ιουνίου/Σεπτεμβρίου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα μέσω email (xvamvak@uoi.gr) ώστε να συμπεριληφθούν στη λίστα δηλώσεων του μαθήματος.

H διδάσκουσα

Ιωάννινα, 23-03-2020