Παρακαλούνται όσες και όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της κ. Σπανάκη, 
να ενημερωθούν εγκαίρως από τις σχετικές ανακοινώσεις στο ecourse του κάθε μαθήματος.