Ανακοινώνεται ότι το μάθημα “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/12/2023 και ώρα 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο ΠΤΝ (και όχι το απόγευμα) λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.