Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/ες ότι θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Θέματα Πρακτικής Άσκησης στην Προσχολική Εκπαίδευση Ι- ΠΝΕ818» την Πέμπτη 15-12-2022 και ώρα 3:00 -6:00 στην Αιθ. 1.

 

Η Διδάσκουσα