Το μάθημα Διεθνές παραμύθι του Γ εξαμήνου θα πάρει έως 130 φοιτ ΜΟΝΟ του Γ εξαμήνου . Παρακαλούμε να δηλώσετε το μάθημα στο E-mail  mspanaki@uoi.gr από 5 Οκτωβρίου μέχρι  20 Οκτωβρίου  2023  στέλνοντας με μήνυμα το όνομα το επίθετο και τον αριθμό μητρώου σας καθώς και για ποιο μάθημα πρόκειται.
Σημειώνετε στο θέμα του μηνύματος τον τίτλο του μαθήματος. Το μάθημα εφόσον το επιλέξετε στέλνοντας το παραπάνω μήνυμα θα εμφανιστεί στην καρτέλα σας μια βδομάδα μετά τη λήξη των δηλώσεων ;όλων των μαθημάτων. Δεν θα εμφανιστεί στη λίστα με τα άλλα μαθήματα στο σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων. Παρακαλούμε να δηλώσετε το μάθημα όπως παραπάνω   από 5/10 έως 20/10.
Από τη διδάσκουσα