Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.
Για τα υποχρεωτικά εργαστήρια θα βγει ειδική ανακοίνωση αργότερα.
Η Διδάσκουσα
Καθηγήτρια Αικατερίνη Πλακίτση