Το σημερινό μάθημα (2/11/2022)  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Η διδάσκουσα