Το μάθημα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση – ΠΝΕ822» θα εξεταστεί μέσω του ms-Teams με γραπτή εξέταση (θέματα πολλαπλής επιλογής) την ίδια μέρα και ώρα (Δευτέρα 21/9/20 και ώρα 12:00- 15:00).

Περισσότερες οδηγίες και κωδικοί εισόδου θα αναρτηθούν από τον υπεύθυνο για την εξέταση καθηγητή στο e-course.

Από τον διδάσκοντα