Προφορικά θα εξεταστούν στο μάθημα “ΠΝΕ435 – Εισαγωγή στην Παιδική λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία” όσες/όσοι ειδοποίησαν τον Δεκέμβριο, εξετάζονται προφορικά σε όλα τα μαθήματα και έχουν σχετικά χαρτιά. Η προφορική εξέταση θα γίνει την ίδια μέρα με την γραπτή εξέταση του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (Πέμπτη στις 9 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα σεμιναρίων πρώτος όροφος). Παρακαλούμε να περιμένετε έξω από την αίθουσα σεμιναρίων ΜΟΝΟ όσες/οι είστε για προφορικά  στις 12.30 μ.μ.

 

Από τη διδάσκουσα