ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ θα εξεταστούν ΜΟΝΟ όσες/όσοι συνεννοήθηκαν τον Μάιο με τη διδάσκουσα και εφόσον εξετάζονται προφορικά σε όλα τα μαθήματα και προσκομίσουν σχετική βεβαίωση. Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και μέρα με την προγραμματισμένη εξέταση στο πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου του Π.Τ.Ν..  Η προφορική εξέταση θα γίνει στην αίθουσα σεμιναρίων 13.00-14.00 μ.μ.
Από τη διδάσκουσα