Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που επιθυμούν να στείλουν τα διπλώματα των Αγγλικών για απαλλαγή να απευθύνονται στην κα Πετροπούλου email: evapetro@uoi.gr