Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το προγραμματισμένο μαθήματα της Δευτέρας 02 Οκτωβρίου 2023 Ιστορία και Φιλοσοφία της Παιδείας: Κινήματα και Εκπρόσωποι (9ος -19ος) ΠΝΕ 823 καθώς και το μάθημα της Πέμπτης 05 Οκτωβρίου 2023 Θέματα Φιλοσοφίας Παιδείας δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό.

Το μάθημα της Δευτέρας 09 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών ενώ το μάθημα της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά!

Ο διδάσκων

Απόστολος Καραούλας