Οι κωδικοί (Microsoft Teams 365) των μαθημάτων του κ. Ζάραγκα Χαριλάου “ΠΕΥ200-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ” (ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 – 15:00) & “ΠΝΕ601-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ” (ΤΡΙΤΗ 09:00 – 12:00) για το Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις ανακοινώσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

Τα μαθήματα έχουν ήδη προγραμματιστεί για τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που συμμετέχουν στο προγραμματισμένο μάθημα κάθε εβδομάδας να εισέρχονται από την επιλογή «ημερολόγιο / Calendar».

Καλό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο με Υγεία

 

Ο Διδάσκων