Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 το μάθημα Περιβαλλοντική Αγωγή του Η Εξαμήνου θα γίνεται εξ αποστάσεως σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη (άρθρο 13). Η ώρα του μαθήματος θα είναι σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 12:00-15:00. Για να συνδεθείτε στο μάθημα θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Microsoft Teams και τον κωδικό που θα δείτε στο e-course.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Office 365. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Η διδάσκουσα
Ελένη Κολοκούρη