Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του τρέχοντος εξαμήνου, να επισκεφθούν το e–course προκειμένου να ενημερωθούν για την εξ αποστάσεων εκπαίδευσή τους σε αυτό (σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη, άρθρο 13).

Το μάθημα θα διατίθεται κανονικά την προβλεπόμενη από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ημέρα και ώρα.

Προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, οι φοιτητές καλούνται να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή/λάπτοπ/τάμπλετ/κινητό τους το Office 365, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αλλά και του Τμήματος Π.Τ.Ν..

Μένουμε σπίτι όσο χρειαστεί!

Η Διδάσκουσα

Αθηνά Χ. Κορνελάκη
Ιωάννινα, 23-03-2020